podmínky soutěže

Organizátorem soutěže je portál wildmoon.cz, Tereza Goktas se sídlem Srbínská 6, Praha 10, PSČ 101 00, IČO: 04824733 (dále jen "organizátor").

Soutěž probíhá na IG profilu @widlmoon.cz / https://www.instagram.com/wildmoon.cz , a to od zveřejnění soutěže na profilu do data uvedeného v soutěžním příspěvku.

Účast v soutěži je bezplatná. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let žijící na území České republiky nebo Slovenska, a to pouze jednou v daném soutěžním termínu.

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky a svou odpověď napíše do komentáře pod soutěžní příspěvek.

Výherce soutěže je náhodně vylosován ze soutěžících případně podle podmínek vyhraje komentář, který nejlépe splní podmínky. Počet výherců je vždy určen v oznámení příslušné soutěže.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne do 10 pracovních dní po ukončení, výherce bude zveřejněn na IG profilu @wildmoon.cz. Výhra mu bude zaslána elektronickou formou na e-mail nebo v přímé zprávě na sociálních médiích.

Lhůta na přihlášení se k výhře je 14 dnů od zveřejnění. Jestliže se výherce o výhru nepřihlásí, výhra propadá organizátorovi soutěže.

Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, bude o tom informovat na profilu @wildmoon.cz / https://www.instagram.com/wildmoon.cz.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

Účastí v soutěži uživatel potvrzuje, že souhlasí s tím, aby organizátor užil informace, které má soutěžící uvedené ve svém IG profilu, především pak jméno, příjmení, věk a e-mail, na který ho v případě výhry může organizátor kontaktovat.

Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže pořadateli (především e-mailové adresy). Pořadatel je oprávněn zpracovávat tyto údaje za účelem vyhodnocení soutěže a následného zasílání informací o nabídkách pořadatele.

Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Meta.