puncovní značky

Jsme registrováni u puncovního úřadu pro kontrolní nákupy.
Za původ našeho zboží ručíme.